Navigator Business & Finance
Featured Highlight Markets Regional Market News

Thương vụ bán MNS Feed đem về cho Masan Group gần 5.700 tỷ đồng tiền lãi

Thương vụ bán MNS Feed của Masan đã đem lại kết quả ấn tượng hơn nhiều so với kỳ vọng – sau khi chuyển nhượng hoàn tất, Masan đã thu về xấp xỉ 5.700 tỷ đồng tiền lãi và đẩy lợi nhuận sau thuế tăng hơn 6 lần.

Dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của MNS Feed (Nguồn: Masan MeatLife)

 

Cụ thể, Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn đạt 88.629 tỷ đồng, tăng 14,78% so với năm 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Masan lên đến 10.101 tỷ đồng, tăng 624%. Đặc biệt, tính riêng khoản doanh thu từ hoạt động tài chính đã lên tới 6.799,5 tỉ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi 5.699,1 tỉ đồng “từ việc bán trái phiếu hoán đổi và mất quyền kiểm soát trong các công ty con”. Cụ thể, đó là thương vụ bán MNS Feed cho đối tác nước ngoài.

Theo đó, vào tháng 10/2021, CTCP Masan MeatLife (Mã CK: MML) – công ty con của MSN – đã phát hành 7.283,99 tỉ đồng trái phiếu số MMLH2124001 cho các cổ đông, trong đó MSN mua vào tới 3.756,9 tỉ đồng trái phiếu (chiếm hơn một nửa tổng số trái phiếu phát hành).

Đến tháng 11/2021, Công ty TNHH De Heus đã mua lại toàn bộ số trái phiếu trên đang lưu hành từ các chủ sở hữu trái phiếu. Sau đó, Công ty TNHH De Heus đã thực hiện quyền hoán đổi lấy 99,99% phần vốn chủ sở hữu của MNS Feed với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị chuyển nhượng là 8.944 tỷ đồng.

Với việc các thủ tục hoán đổi được hoàn tất ngày 01/12/2021, MSN Feed cùng các công ty con, công ty liên kết đã không còn thuộc quyền sở hữu của Masan.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất có ghi nhận 7.743 tỷ đồng từ tổng giá trị mà tập đoàn đã thu được từ việc chuyển nhượng trái phiếu hoán đổi và ảnh hưởng do việc ngừng ghi nhận nghĩa vụ nợ của việc phát hành trái phiếu hoán đổi của MML.

Đối với MML, ‘deal’ MNS Feed cũng giúp doanh nghiệp này ghi nhận khoản lãi đột biến 1.343,2 tỉ đồng trong năm 2021, nâng tổng doanh thu hoạt động tài chính lên 1.520,6 tỉ đồng, cao gấp 13,9 lần so với năm trước. Luỹ kế cả năm 2021, lợi nhuận sau thuế của MML đạt 1.254 tỉ đồng, tăng 155% so với năm 2020.

 

Bài: Trí Hiếu – Tổng hợp

Related posts