Navigator Business & Finance
Blockchain Finance News World News

Temasek công bố mức thiệt hại 275 triệu đô la sau khi FTX phá sản

Quỹ đầu tư nhà nước Singapore – Temasek Holdings cho biết họ đã mất toàn bộ khoản đầu tư trị giá 275 triệu đô la vào sàn giao dịch tiền điện tử FTX sau khi nó tuyên bố phá sản.

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của FTX, Samuel Bankman-Fried

“Xét về tình hình tài chính của FTX, chúng tôi đã quyết định thực hiện bút toán giảm (write-down) toàn bộ khoản đầu tư của mình vào FTX, bất kể kết quả của việc nộp đơn bảo hộ phá sản của họ,” Temasek cho biết trong một tuyên bố chi tiết vào thứ Năm.

Những nhà đầu tư khác của FTX như SoftBank Group và Sequoia Capital cũng đã mất trắng sau khi FTX, do Sam Bankman-Fried thành lập, nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ vào tuần trước.

Temasek cho biết họ đã đầu tư 210 triệu đô la cho cổ phần thiểu số khoảng 1% trong FTX International và 65 triệu đô la cho cổ phần thiểu số khoảng 1,5% trong FTX US, qua hai vòng cấp vốn từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022.

Họ cho biết việc đầu tư vào một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số như FTX nhằm tránh các rủi ro trong việc đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử.

Công ty cũng đã tiến hành một quy trình thẩm định sâu rộng đối với FTX từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2021, trong đó bao gồm việc xem xét báo cáo tài chính đã kiểm toán của FTX – một báo cáo cho thấy sàn giao dịch đang làm ăn có lãi.

Bài: Trí Hiếu – Dịch từ Reuters

Related posts