Navigator Business & Finance
Featured Highlight Stock Market World News

Tencent cắt cổ phần có quyền biểu quyết trong tập đoàn công nghệ Singapore Sea

Công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc Tencent Holdings Ltd đã đồng ý chuyển đổi cổ phiếu phổ thông loại B của công ty thương mại điện tử và trò chơi Singapore Sea Ltd thành cổ phiếu phổ thông loại A, đồng thời giảm quyền biểu quyết xuống dưới 10%. 

 

Trung Quốc chặn thương vụ 5,3 tỷ USD của Tencent

 

 

 

Theo đó, sau khi chuyển đổi, tất cả cổ phiếu phổ thông loại B đang lưu hành của Singapore Sea sẽ thuộc sở hữu của nhà sáng lập Forrest Li và trở thành công ty giá trị nhất tại Đông Nam Á.

Đồng thời, Tencent đã chấm dứt sự uỷ quyền của mình đối với CEO Forrest Li sau khi chuyển đổi. Phía Singapore Sea đề xuất tăng quyền biểu quyết của mỗi cổ đông từ 3 lên 15 phiếu. Đại diện Singapore Sea cho biết: “Hội đồng quản trị tin rằng khi công ty mở rộng quy mô ra toàn cầu, lợi ích mà công ty hướng tới là theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn để thu hút vốn theo kế hoạch dự tính”.

Công ty cũng không đề cập tới quy mô cổ phần có quyền biểu quyết mà Tencent nắm giữ trước đây. Ho cho biết, những thay đổi này đã được các cổ đông thông qua tại Hội đồng thường niên diễn ra vào ngày 14/2.

Khi thay đổi được thực hiện, cổ phiếu phổ thông loại B đang lưu hành dự kiến sẽ đại diện cho 57% quyền biểu quyết. Riêng giám đốc điều hành, ông Forrest Li nắm giữ khoảng 54% tổng số quyền biểu quyết liên quan đến quy mô và thành phần hội đồng quản trị công ty.

Bài: Thu Thảo – dẫn từ Reuters

Related posts