Navigator Business & Finance

Tag : logistic

Markets News Regional Market News

Chuyển đổi số logistic – thách thức và cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?

Võ Hiếu
“Đại dịch Covid-19 đã đặt ra thách thức khiến các DN phải xem chuyển đổi số là nhiệm vụ bắt buộc. Trong đó, chuyển đổi...