Navigator Business & Finance

Tag : bitcoin

Blockchain Featured Finance Highlight Investing Leaders Stock Market

Tỷ phú Michael Saylor cho biết bitcoin giờ đây đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ông

Viet Huong
Hoạt động gần đây của Michael Saylor dường như vẫn không có gì thay đổi so với trước đây: thêm bitcoin vào bảng cân đối...
Blockchain Featured Finance Highlight World News

Tỷ phú Thomas Peterffy đưa ra quan điểm của ông về tình trạng lạm phát và tiền điện tử

Viet Huong
Tỷ phú Thomas Peterffy - người được coi là cha đẻ của giao dịch chứng khoán hiện đại đã bày tỏ quan điểm kinh tế...