Navigator Business & Finance
Highlight Investing Regional Market News

Quốc hội duyệt đầu tư gần 147.000 tỷ đồng xây 729km cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Vào chiều ngày 11/1, chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 – 2025 đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành 93,99%. Quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây hiện nay sẽ kết nối với cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Tại kỳ họp bất thường, Quốc hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 93,99% sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Quốc hội cho phép đầu tư khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công, đồng thời cho phép dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Nghị quyết, quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 5.481 ha, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 bố trí 119.666 tỷ đồng cân đối điều hòa từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Còn giai đoạn 2026 – 2030 bố trí 27.324 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ triển khai tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác, vận hành dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức thu phí tự động không dừng; xây dựng phương án, tổ chức thực hiện thu hồi vốn đầu tư Dự án để hoàn trả vào ngân sách trung ương. Hàng năm báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm về tình hình thực hiện dự án, đồng thời thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết: “Để quản lý chặt chẽ về nguồn vốn, bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đề nghị các các cơ quan tăng cường thanh tra, kiểm toán để tránh gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư”.

Hiện tuyến cao tốc Bắc Nam từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Cà Mau đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km (11 dự án), còn lại 729 km (chia làm 12 dự án).

Bài: Hoài Linh – Tổng hợp

 

Related posts