Navigator Business & Finance
Finance News World News

Credit Suisse dự kiến ​​sẽ lỗ khoảng 1,5 tỷ franc Thụy Sĩ trong quý IV

Credit Suisse dự kiến ​​​​khoản lỗ trước thuế sẽ lên tới 1,5 tỷ franc Thụy Sĩ (1,58 tỷ USD) trong quý IV Ngân hàng Thụy Sĩ này cho biết họ đã chuẩn bị đề nghị cổ đông tăng vốn cổ phần vào thứ Tư (23/11).

“Trong công bố ngày ngày 27 tháng 10 năm 2022, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng môi trường kinh tế đầy thách thức đã có tác động tiêu cực đến hoạt động của nhiều bộ phận trong công ty,” ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ cho biết.

“Đặc biệt, mảng đầu tư đã bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm đáng kể trong toàn ngành trên thị trường vốn và đặc biệt là từ các doanh nghiệp bán lẻ, làm trầm trọng thêm sự suy giảm theo mùa bình thường và hoạt động kém hiệu quả của Tập đoàn”, ngân hàng cho biết thêm.

Ngoài ra, dòng tiền chảy ra đã tăng nhanh vào đầu quý IV.

Ở cấp độ bao quát, tính đến ngày 11 tháng 11, dòng tài sản ròng chảy ra chiếm khoảng 6% tổng tài sản cuối quý thứ ba.

Trong mảng quản lý tài sản, dòng tiền chảy ra đã giảm “đáng kể” so với mức cao của hai tuần đầu tiên trong tháng 10.

Credit Suisse dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối ngày thứ Tư nhằm tìm kiếm sự chấp thuận cho việc tăng vốn lên 4 tỷ franc Thụy Sĩ để tài trợ cho cuộc đại tu của mình.

Bài: Trí Hiếu – Dẫn từ Reuters

Related posts