Navigator Business & Finance

Category : Real Estate

News Real Estate Regional Market News

Bất chấp thị trường ảm đạm, nhiều dự án tại TP.HCM vẫn mở bán dịp cuối năm

Võ Hiếu
Mặc dù thị trường bất động sản đang trầm lắng, một số chủ đầu tư tại TP.HCM vẫn quyết định chào bán sản phẩm mới vào...