Navigator Business & Finance
Finance Investing Leaders News World News

Các cổ đông của Disney sẽ bỏ phiếu cho Peltz tại cuộc họp thường niên ngày 3/4

Hôm thứ Hai, công ty Walt Disney cho biết họ sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên vào ngày 3/4 để có một cái nhìn đa chiều hơn về giá thầu của nhà đầu tư – hoạt động xã hội Nelson Peltz. Ông đang tìm kiếm một vị trí trong hội đồng quản trị của tập đoàn truyền thông và giải trí.

Nhà đồng sáng lập Trian Fund Management LP – Nelson Peltz tại hội thảo trực tuyến “WSJD” tại Laguna Beach, California vào ngày 25/10/2016

Hội đồng quản trị khuyến nghị các cổ đông bỏ phiếu chống lại đề xuất của Tập đoàn Trian do Peltz đồng sáng lập, điều này sẽ dẫn tới việc các quy định gần đây được thay đổi bởi hội đồng quản trị bị đảo ngược. Không chỉ vậy, nó còn chống lại đề xuất của các cổ đông yêu cầu báo cáo về sự phụ thuộc của công ty vào tình hình hoạt động tại Trung Quốc.

Đầu tháng này, quỹ phòng hộ của Peltz – Trian Fund Management đã gửi thư cho các cổ đông của Walt Disney để bàn bạc về việc thay thế giám đốc hội đồng quản trị Michael Froman.

Trong thư gửi cổ đông, Disney cho biết rằng Peltz “không thấu hiểu các doanh nghiệp của Disney” và ông “thiếu chính kiến và kinh nghiệm để đóng góp vì một mục tiêu mang lại giá trị đích thực trong một thế giới truyền thông đang thay đổi nhanh chóng”.

Peltz đã góp mặt trong 11 hội đồng công ty đại chúng, bao gồm cả tại Procter & Gamble Co. Ông chia sẻ rằng trong thời gian ông làm giám đốc trong hội đồng quản trị, các công ty này đã tỏ ra vượt trội hơn trên sàn giao dịch chứng khoán.

Bài: Ngọc Diệu – Theo Reuters

Related posts