Navigator Business & Finance
Featured Highlight Investing Markets World News

ByteDance giải thể chi nhánh đầu tư của mình

Theo CNBC, công ty mẹ của Tiktok, ByteDance đã giải tán bộ phận đầu tư của mình. 

Cụ thể, sau đánh giá hồi đầu năm, ByteDance quyết định củng cố lại trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh bằng việc giảm bớt các khoản đầu tư có tính kết nối thấp, và phân tán nhân viên từ bộ phận đầu tư chiến lược sang các ngành kinh doanh khác nhau.

 

Động thái này được đưa ra khi ByteDance đang tiến hành tái cấu trúc kể từ khi người sáng lập Zhang Yiming từ chức chủ tịch vào năm 2021. Đại diện công ty cho biết, hành động này nhằm tăng cường sự phối hợp giữa nghiên cứu chiến lược và kinh doanh.

ByteDance là công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính 140 tỷ USD, theo CB Insights.

Bài: Thu Thảo – dẫn từ CNBC 

Related posts