Navigator Business & Finance
Finance News Regional Market News

BIDV ghi nhận mức tăng trưởng lãi suất hơn 70% trong năm 2022

BIDV báo lãi trước thuế năm 2022 đạt 23.190 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 71% so với mức thực hiện năm 2021. Trong đó, lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 22.560 tỷ đồng. Lợi nhuận của khối các công ty con, công ty liên doanh, liên kết đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và công tác kinh doanh năm 2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) đã tiết lộ các chỉ tiêu kinh doanh đạt được tính đến hết ngày 31/12/2022.

Theo đó, tổng tài sản của BIDV ở thời điểm cuối năm 2022 đạt hơn 2,08 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 21% so với năm 2021. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,95 triệu tỷ đồng, tăng 21,1% so với đầu năm; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,62 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm và chiếm gần 13,6% thị phần tiền gửi toàn ngành ngân hàng.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,96 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,65% so với đầu năm, cao hơn mức thực hiện năm 2021 (11,8%). Được biết, BIDV được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 12,7% trong năm 2022.

Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu của BIDV đạt 0,9%, tăng nhẹ so với mức 0,83% ở thời điểm đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 245%, giảm 34 điểm phần trăm so với mức 279% ghi nhận cuối năm 2021.

BIDV báo lãi trước thuế năm 2022 đạt 23.190 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 71% so với mức thực hiện năm 2021. Trong đó, lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 22.560 tỷ đồng. Lợi nhuận của khối các công ty con, công ty liên doanh, liên kết đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động như ROA đạt 0,95%; ROE đạt 20,2%, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 8,76%.

ĐHCĐ năm 2022 của BIDV diễn ra cuối tháng 4/2022 đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 20.600 tỷ đồng, tương đương tăng 52% mức thực hiện năm 2021. Như vậy, ngân hàng đã vượt kế hoạch lợi nhuận gần 13%.

Năm 2023, BIDV lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 12 – 13%, theo giới hạn tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao; huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, dự kiến tăng 11%; tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát theo Thông tư 11 ở mức tối đa 1,4%…

Bài: Theo vietnamfinance.vn

Related posts