Navigator Business & Finance

Author : Phạm Sỹ Thành, PhD - Economist

2 Posts - 0 Comments
TS Phạm Sỹ Thành là người sáng lập của Chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc (viết tắt là VCES) thuộc VEPR. Ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Học viện Kinh tế, Đại học Nam Khai, (Thiên Tân - Trung Quốc) và từng là giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.